> Jsme transparentní

Od možnosti zneužití svěřených prostředků je často jen krůček ke korupci. Proti té lze bojovat jedině kontrolou. Kdo ale zkontroluje kontrolory? V našem případě je to jednoduché – našimi kontrolory jste vy!

Zajímá vás, odkud pocházejí peníze na naši kampaň? Kdo nás finančně podporuje? Kolik peněz nám kdo svěřil? Každá koruna, kterou nám dárci laskavě přispějí, vstupuje do našeho účetnictví i před vašimi zraky. Stačí jedno kliknutí a hned uvidíte, co se na našem transparentním účtu děje.

Požadavek transparence je nejúčinnějším prostředkem boje proti korupci. Transparentnost znamená průhlednost: jde o požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání. Transparentní je tedy ten, kdo nezakrývá. A my nezakrýváme.

Nejen v rámci volební kampaně do krajských zastupitelstev v roce 2020 klademe důraz na otevřenost a transparentní fungování samospráv. Naším cílem je veřejná správa otevřená v hospodaření, rozhodování i ve sdělování toho, kdo je kdo. Transparentnost vnímáme jako standard poskytování informací o činnosti všech veřejných organizací. Kde jinde začít, než u sebe? V době digitálních technologií se již nelze vymlouvat na technické překážky. Jsme otevřeni tam, kde chceme mít sami otevřeno.

A ještě něco. Každá, byť sebemenší částka, kterou nám věnujete, neznamená jen prostředek pro naši činnost. Je i aktem důvěry a projevem politického názoru. Vaše jméno ve výpisu našeho transparentního účtu mluví samo za sebe.

> Výpis z transparentního účtu

Transparentní účet